Paint protecion film

Želite dodatnu zaštitu za vaš automobil? Osnovna uloga zaštitne auto folije je zaštita karoserjskih delova vozila od mehaničkih oštećenja poput sitnih grebanja po gradu, grebanja ključem, kamenčića, rizle i soli, ptičijeg izmeta i sličnih stvari koje mogu da oštete lak i farbu na vašem vozilu.

MATERIJALI

Zaštitna folija za automobile je optički providna, tj aplicirana na vozilo u potpunosti je neprimetna.  Po apliciranju folije, delovi vozila na kojima je zaštitna folija zadržavaju identičan izgled kao prvog dana dok god su zaštićeni. Zaštitna folija za automobile ne zahteva nikakva posebna održavanja jer ima karakteristiku „self healing“ tj, pretapanje ili prilivanje tako da se svaka ogrebotina pod dejstvom sunčevog zračenja tj visoke temperature, preliva i folija vraća u prvobitni položaj. Zaštitne folije za automobile se ne proizvode u bojama već postoje samo providne zaštitne folije.

GALERIJA