3M CS5 folija za autostakla

Patentirana nano-karbon poliester tehnologija omogućuje foliji da zadrži karakteristike, da ne bledi i da ne menja boju u ljubičasto. Zahvaljujući jedinstvenom načinu izrade bez metala, folija ne ometa signal satelita, GPS, mobilnih telefona niti radio prijem. 3M CS5 folija za autostakla omogućava izuzetnu vidljivost, čak i noću. 3M CS5 folija ima garanciju na bleđenje 7 godina. Uputstvo za održavanje attach, TDS attach

3M CS 5 Color Stable propušta 9% vidljive svetlosti, blokira 99% UV zračenje i umanjuje za 57% sunčevu toplotu. Smanjuje odsjaj do 90%.

VLT Visible Light Transmition – 9% TSER Total Solar Energy Rejected – 57% GR Glare Reduction – 90%

3M CS20 Color Stabile

Patentirana nano-karbon poliester tehnologija omogućuje foliji da zadrži karakteristike, da ne bledi i da ne menja boju u ljubičasto. Zahvaljujući jedinstvenom načinu izrade bez metala, folija ne ometa signal satelita, GPS, mobilnih telefona niti radio prijem. 3M CS20 folija za autostakla omogućava odličnu vidljivost, čak i noću. 3M CS20 folija ima garanciju na bleđenje 7 godina. Uputstvo za održavanje attach, TDS attach

3M CS 20 propušta 19% vidljive svetlosti, blokira 99% UV zračenje i umanjuje za 51% sunčevu toplotu. Smanjuje odsjaj do 79%.

VLT Visible Light Transmition – 52% TSER Total Solar Energy Rejected – 35% GR Glare Reduction – 42%

3M CS35 Color Stable

Patentirana nano-karbon poliester tehnologija omogućuje foliji da zadrži karakteristike, da ne bledi i da ne menja boju u ljubičasto. Zahvaljujući jedinstvenom načinu izrade bez metala, folija ne ometa signal satelita, GPS, mobilnih telefona niti radio prijem. 3M CS35 folija za autostakla omogućava izuzetnu vidljivost, čak i noću. 3M CS35 folija ima garanciju na bleđenje 7 godina. Uputstvo za održavanje attach, TDS attach

VLT Visible Light Transmition – 39% TSER Total Solar Energy Rejected – 40% GR Glare Reduction – 56%

VLT Visible Light Transmition – 52% TSER Total Solar Energy Rejected – 35% GR Glare Reduction – 42%

3M FX-HP 5 – Folija za autostakla

3M FX-HP 5 folija za autostakla pruža odličnu vidljivost kako danju, tako i noću. Ne sadrži metal, folija ne ometa GPS signal, GSM signal niti radio prijem. 3M FX-HP 5 autofolija ima petogodišnju garanciju.
3M FX HP 5 propušta 5% vidljive svetlosti, blokira 99% UV zračenje i umanjuje za 55% sunčevu toplotu. Smanjuje odsjaj do 97%.

Glavne karakteristike:
VLT Visible Light Transmition – 5%
TSER Total Solar Energy Rejected – 55%
GR Glare Reduction – 97%
UV Rejection – 99%

3M FX-HP 20 – Folija za autostakla

3M FX-HP 20 folija za autostakla pruža odličnu vidljivost kako danju, tako i noću. Ne sadrži metal, folija ne ometa GPS signal, GSM signal niti radio prijem. 3M FX HP-20 autofolija ima petogodišnju garanciju.
3M FX HP 20 propušta 23% vidljive svetlosti, blokira 99% UV zračenje i umanjuje za 50% sunčevu toplotu. Smanjuje odsjaj do 74%.

Glavne karakteristike:
VLT Visible Light Transmition – 23%
TSER Total Solar Energy Rejected – 50%
GR Glare Reduction – 74%
UV Rejection – 99%

3M FX-HP 35 – Folija za autostakla

3M FX-HP 35 folija za autostakla pruža odličnu vidljivost kako danju, tako i noću. Ne sadrži metal, folija ne ometa GPS signal, GSM signal niti radio prijem. 3M FX HP-35 autofolija ima petogodišnju garanciju.
3M FX HP 35 propušta 41% vidljive svetlosti, blokira 99% UV zračenje i umanjuje za 43% sunčevu toplotu. Smanjuje odsjaj do 53%.

Glavne karakteristike:
VLT Visible Light Transmition – 41%
TSER Total Solar Energy Rejected – 43%
GR Glare Reduction – 53%
UV Rejection – 99%

3M FX ST20

3M FX ST20 folija za autostakla pruža odličnu vidljivost kako danju, tako i noću. Ne sadrži metal, folija ne ometa GPS signal, GSM signal niti radio prijem. Folija ima trogodišnju garanciju. Uputstvo za održavanje attach, TDS attach

3M FX ST20 propušta 23% vidljive svetlosti, blokira 99% UV zračenje i umanjuje za 40% sunčevu toplotu. Smanjuje odsjaj do 74%.

VLT Visible Light Transmition – 23%
TSER Total Solar Energy Rejected – 40%
GR Glare Reduction – 74%

3M Crystaline CR 70

Zahvaljujući jedinstvenoj višeslojnoj strukturi sa 200 nano-poliesterskih slojeva 3M Crystaline CR70 folija zaustavlja toplotu bolje od ostalih sličnih materijala. Konstrukcija folije bez metala ne ometa signal satelita, GPS, mobilnih telefona niti radio signal, uz garanciju na bleđenje od 10 godina.

3M Crystalline CR 70 propušta 69% vidljive svetlosti, zaustavlja 99% UV zračenje i 53% sunčeve toplote. Umanjuje odsjaj za 22%. VLT Visible Light Transmition – 69% TSER Total Solar Energy Rejected – 53% GR Glare Reduction – 22%

Geteova 16, 11080
Zemun, Beograd
M: 063.283.321
E: office@ccc.rs